Japan (VIDEO)

Japan (VIDEO)

Ago 2015

 

Un progetto di Meraviglia Paper

Con Japan National Tourism Organization (JNTO)

Tokyo, Kanazawa, Tsurugi, Kyoto, Okayama, Mimasaka, Uwajima, Beppu, Kurokawa Onsen, Mount Aso, Fukuoka

Regia e fotografia Luca De Santis

Musica Edistant

Un ringraziamento speciale a Koji Takahashi, Ikuko Nagao, Chihiro Doi